Moderna kontor, nya handelsytor, hotell och mötesplatser mitt i city

Det är det nya innehållet för Sergelhuset vid Sergels torg. SEB lämnar city och det ger möjligheter till att utveckla en unik kontors- och mötesplats i Stockholms absoluta centrum. Men det är bara en liten del av vad som händer i närområdet. Utvecklingsprojektet involverar även ytterligare två fastigheter längs med Malmskillnadsgatan och Hamngatan liksom delar av Sergelgatan och Mäster Samuelsgatan.

En del av Sergelstan

Sergelhuset är en del av det som vi kallar Sergelstan, dvs de kvarter som ligger i nära anslutning till Sergels torg och som nu går in i ett större utvecklingsskede.Hela området öppnas upp och utvecklas för kontor, butiker, restauranger, bostäder och hotell. Målet är att skapa en stadsdel fylld av liv och alltid vaken. En stadsdel för folk – befolkad av folket.

Sergelhuset – kontor, butiker och hotell vid Sergels torg

I dag är Sergelhuset (Hästskon 12) en sluten och anonym fastighet. När SEB flyttar från city sommaren 2017 påbörjas arbetet med att öppna upp Sergelhuset och göra det redo för ett nytt innehåll. Huset får en modern och uppdaterad fasad med avstamp i de ursprungliga tankarna från 60-talet: en ljus, lätt och öppen byggnad. Dessutom adderas två våningar från befintligt tak.

Istället för att vara ett hus för en aktör blir det nu ett hus för många. Bottenvåningarna mot Sergels torg öppnas upp för handel och ett hotell etableras som förutom övernattning även erbjuder attraktiva mötes- och loungeytor med utsikt mot torget.

Soltrappan och paviljongen vid Sergels torg

Soltrappan blir ett nytt inslag i stadsbilden. Den byggs av återanvänd granit från platsen och får en viktig funktion som ny koppling mellan Malmskillnadsgatan och Sergels torg. Det blir en bred och välkomnande trappa som inbjuder till en kaffe i solen, en stunds betraktelse av händelsernas centrum eller ett spontant möte. Uppe på Malmskillnadsgatan övergår Soltrappan i Sergelterrassen och möjliggör ett attraktivt vistelse- och promenadstråk.

Bredvid soltrappan, i hörnet Sveavägen och Hamngatan bygger vi en mindre byggnad, en paviljong, vars syfte är att skapa aktivitet. Paviljongen är en plats för tillfälliga evenemang, exempelvis konstinstallationer och föreläsningar.

Malmskillnadsgatan – kontor, restauranger, takbar, hotell och bostäder

På båda sidor av Malmskillnadsgatan öppnas bottenvåningarna upp och gör plats för flera nya restauranger. Här finns även de entréer som leder upp till de nya kontoren på båda sidor av gatan. Ingången  till bostäderna och även hotellets entré ryms på Malmskillnadsgatan. Det blir en livlig gata, alltid vaken. En plats där människor vill vara, både före och efter jobbet.

Hamngatan – mer handel och nya kontor

Vid Hamngatan bygger vi ett helt nytt hus från grunden, tolv våningar högt. Bottenvåningarna anpassas för handel som leder vidare in under bron vid Hamngatan/Malmskillnadsgatan. De övre våningarna utvecklas för kontor.

Visionen: Fyllt av liv och alltid vaket

Det är målbilden när vi tar ett helhetsgrepp i kvarteren som vi kallar för Sergelstan. Det blir en plats för den urbana människan som vill vara en del av staden och som trivs med den puls och energi som den ger. Här möts man, här arbetar man, här shoppar man och här vill man vara. Sergelstan – en stadsdel fylld av liv och alltid vaken.

Spaden i marken sommaren 2017

sedan tar det cirka 3-4 år innan allt står färdigt. Vill du hyra kontor eller etablera ditt nya restaurangkoncept här? Vi söker de mest attraktiva koncepten och hyresgästerna för att fylla Sergelstan med liv.Tveka inte. Kontakta oss redan nu. Kontaktuppgifterna hittar du högst upp på sidan.