Sergelhuset

Mitt i Stockholm City, och med ett unikt synligt läge mot Sergels torg ligger Sergelhuset. Det är namnet på ett omfattande utvecklingsprojekt som involverar tre byggnader, tre gator och ett torg.

I dag en anonym fastighet, men vi tror att vi kan ändra på sättet att se på och använda platsen. Fastigheten kommer att få ett helt nytt uttryck, och en helt ny funktion och kunna erbjuda moderna centrala kontor, helt nya handelsytor, bostäder, hotell och mötesplatser.

Bottenvåningarna mot Sergels torg öppnas upp, en soltrappa mellan Malmskillnadsgatan och Sveavägen skapas och bidrar till helt nya flöden. En helt ny handelsfastighet uppförs mot Hamngatan. Planerad byggstart i juli 2017.

En fastighet, tre huskroppar

Mot Sergels torg

Den tillbyggnad som gjordes på 1990-talet i hörnet Sveavägen/Hamngatan kommer att rivas för att ge plats åt en publik byggnad (Paviljongen) samt en bred trappa som binder ihop Sveavägen och Malmskillnadsgatan (Soltrappan). Huset får en modern och uppdaterad fasad med avstamp i de ursprungliga tankarna, en ljus, lätt och öppen byggnad. Dessutom adderas två våningar från befintligt tak. Gatuplan öppnas upp med stora glaspartier ”ögon mot gatan” och får en stark kommersiell prägel. Här görs plats för handel och aktiviteter. Ett flertal entréer bidrar till att aktivera gaturummet ytterligare.

Mot Malmskillnadsgatan

Malmskillnadsgatan upplevs, med sin mörkare historia och dåliga tillgänglighet, idag som en otrygg icke-yta i stadsbilden. I projektet planeras ett nytt liv för gatan, det ska vara en plats där människor vill vara. Här ska finnas plats för restauranger, caféer och mindre butiker för att på det sättet bidra till den aktiva och attraktiva miljö som ska skapas.Huset planeras att delas upp i tre delar: ett hörnhus för kontor, ett hotell och ett bostadshus. Varje del kommer att få sin egen prägel för att skapa ett varierat och livfullt kvarter.

Mot Hamngatan

Den huskropp som ligger mot på Hamngatan har bedömts som uttjänt och kommer därför att behöva rivas. Vi har lagt oss vinn om att hitta rätt form för en värdig ersättare. Hamngatan är en mycket publik plats i Stockholm och kantas av en rad karaktärsfulla byggnader. Hamngatspalatset kommer att bli tolv våningar högt och sträcka sig ända till Parkaden. De två översta våningarna är rejält indragna för att möta och harmonisera med huset mot Malmskillandsgatan. Bottenvåningen kommer även fortsättningsvis ha en kommersiell prägel och upplåtas för handel medan de övre våningarna blir kontor.

Soltrappan och paviljongen

En bred och synlig trappa mellan Sergels torg och Malmskillnadsgatan utgör en tydlig koppling mellan de olika nivåerna och blir en viktig del i att öka tillgängligheten till Malmskillnadsgatan. Trappans bredd gör det möjligt för folk att ta plats och sitta i solen, ta en kaffe eller äta sin lunch. Uppe på Malmskillnadsgatan övergår Soltrappan i Sergelterrassen och möjliggör ett attraktivt vistelse- och promenadstråk. Genom att minska körbanans bredd ges mer utrymme till gående och även plats för människor att stanna upp och slå sig ned.

Bredvid soltrappan, i hörnet Sveavägen och Hamngatan bygger vi en mindre byggnad, en paviljong, vars syfte är att skapa aktivitet i det hörnet. Den ska uppfattas som tillgänglig och öppen, och stärker idén om ett Sergels torg som en aktiv och föränderlig plats där människor samlas. Paviljongen kan användas för tillfälliga evenemang, exempelvis konstinstallationer och föreläsningar.

Kort om Sergelhuset

Kv Hästskon 12 består egentligen av tre olika huskroppar, sammanbundna under marken. Vi kallar hela projektet för Sergelhuset.

  • Byggstart: 2017-07-03
  • 10 000 kvadratmeter kommer att rivas
  • 24 000 kvadratmeter ny yta kommer att skapas
  • Projektet beräknas att vara klart 2020.

Hållbart in i minsta detalj…

…är en självklarhet för oss när vi bygger. Det innebär bland annat att vi använder Byggvarubedömningen vid materialval, satsar på marknadens smartaste energilösningar och miljöcertifierar fastigheten enligt LEED med målsättningen Platinum.