Norra Kymlinge – ett spetsprojekt

I Norra Kymlinge vill Vasakronan pröva förutsättningarna för att bygga den mest hållbara och resilienta stadsdelen för världen. Projektet har hög ambition och vårt arbete tar avstamp i FNs globala mål för hållbar utveckling och den underliggande tanken bakom ”the Doughnut Economy”. The Doughnut Economy är en modell utvecklad av Kate Raworth, forskare vid Oxford. I denna modell sätts människan i centrum, ekologin och planeten sätter gränserna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.

 

FNs_globala_mal

Vasakronans arbete för en hållbar och resilient stadsdel i Norra Kymlinge tar avstamp i FNs globala mål för hållbar utveckling. De balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling dvs. den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

 

Vasakronan äger marken i Norra Kymlinge som ligger i Sundbyberg, söder om Kista och norr om Igelbäckens naturreservat. Norra Kymlinge är inte en del av Igelbäckens naturreservat. Området omfattar 55 hektar mark och gränsar till tre kommuner; Stockholm Stad, Sollentuna och Solna. I området finns en tunnelbanestation som aldrig färdigställts. Norra Kymlinge är vår testarena för det som skulle kunna kallas för den mest hållbara stadsdelen för världen och därmed sätta både Sverige och Sundbyberg på kartan.

 

15 minuter från T-Centralen

Att bygga i området är ingen ny tanke. Planeringen startade redan när den blå tunnelbanelinjen byggdes i slutet av 1970-talet och då med målsättningen att bygga en ny stadsdel i området söder om Kista. Stadsdelen skulle ursprungligen vara avsedd för statliga verk och myndigheter som skulle flytta från Stockholms innerstad.

Senare beslutades att vissa centrala statliga myndigheter skulle utlokaliseras till andra orter i Sverige och projektet föll. Platsen ansågs dock redan då vara en bra markreserv för ett kommande bostadsområde och det beslutades av kommun och landsting att behålla den längre dragningen och samtidigt förbereda för en tunnelbanestation i Kymlinge. Stationen är inte färdigbyggd men en stor investering är redan gjord. Idag diskuteras nya stora infrastrukturinvesteringar för många miljarder. Varför inte nyttja de som redan är gjorda?

Stockholm växer så det knakar

Urbaniseringen är ett faktum och Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. Fram till 2045 ökar befolkningen med nära 34 procent och var fjärde svensk kommer att bo i länet. I reda siffror innebär det att invånarantalet kommer att ha ökat med 800 000 till 3 miljoner människor. Allt enligt beräkningar gjorda av Stockholms Handelskammare hösten 2015.

6 000-7 000 bostäder i Norra Kymlinge löser inte bostadsbristen i Storstockholm men det skulle kunna vara ett bra bidrag som dessutom skulle kunna kompletteras med både arbetsplatser, handel och service. Det skulle också kunna bli det spetsprojekt – den mest hållbara stadsdelen för världen – som sätter Sverige på den internationella kartan.

Vasakronans engagemang är långsiktigt

Vasakronan har en lång relation till Norra Kymlinge och angränsande områden. I Kista i norr är vi en av de största fastighetsägarna och med ett stort engagemang ända sedan 90-talet både i Ursvik och Järvastaden är vi en av de mest långsiktiga fastighetsutvecklarna i området.

 

Fyra frågor till Per Thiberg, chef affärsutveckling

Hållbarhet är på allas läppar, vad menar Vasakronan när man säger att man vill utveckla Norra Kymlinge till en hållbar och resilient stadsdel i absoluta frontlinjen?
Per ThibergVår idé är att bygga en stad i hållbarhetens absoluta framkant. Gärna en plusstad det vill säga en stad som ger mer än den tar. Norra Kymlinge skulle kunna bli ett område där vi till exempel visar upp en spjutspets inom miljöteknik, transporter, tillgänglighet med mera. Det skulle på allvar kunna stärka Sveriges roll på den internationella kartan för hållbar stadsutveckling.

Har Vasakronan den kompetens som behövs för att göra detta?
Vi är duktiga på projektutveckling och vi är långsiktiga. Men det vore förmätet att tro att vi själva har all den detaljkunskap som kommer att behövas. Därför har vi redan nu börjat samla kunskap och den spetskompetens som behövs för att driva den här typen av oerhört komplexa utvecklingsprojekt. Det kommer vi att fortsätta göra vartefter.

Norra Kymlinge är ett oexploaterat naturområde, hur ser du på det?
Storstockholm växer så det knakar och regionen behöver bostäder. Det är även viktigt att göra de grönområden som finns tillgängliga för regionens invånare. Det intilliggande Igelbäckens naturreservat är fyra gånger så stort som Kymlinge. Utbyggnaden av Kymlinge och öppnandet av tunnelbanestationen kommer att göra naturreservatet tillgängligt och nyttjandet kommer att öka väsentligt.

Det finns många andra platser att bygga på, varför just här?
I Norra Kymlinge har man redan gjort en miljardinvestering i både T-bana och station. Här finns närheten till Kista med ungefär 30 000 arbetsplatser. Kista är fortfarande ett utpräglat arbetsplatsområde med stor brist på bostäder vilket skapar stora trafikrörelser. Området ligger i anslutning till grönområden – både Igelbäckens naturreservat och Järvafältet. Detta kommer att göra området otroligt attraktivt att bo och arbeta i. Sammantaget gör detta Norra Kymlinge till en bra plats att bebygga.

När ska den nya stadsdelen stå klar?
Vi har en tät och bra dialog med många berörda men i dagsläget finns inget politiskt stöd i Sundbybergs stad för en utbyggnad. Klart är dock att vi så snart som möjligt, givetvis tillsammans med Sundbybergs stad, skulle vilja påbörja ett programarbete för området. I avvaktan på det använder vi tiden till att bygga kunskap och utveckla en ”prototyp” för hållbart stadsbyggande vilket är väldigt spännande och utmanande.

Nyckeln till framgång stavas kunskap

Ett viktigt led i arbetet med att utveckla Norra Kymlinge till en hållbar och resilient stadsdel i världsklass handlar om att inhämta kunskap och att skapa nätverk. Det gör vi på olika sätt med utgångspunkten att vi vill driva projektet på en öppen arena och genom en bred dialog. Vi vill ta del av kunskapsläget i frontlinjen.

Ett led i detta är att vi har tillsatt en referensgrupp med medlemmar som har vitt skilda bakgrunder men gemensamt och envar har en bred kompetens. Referensgruppen leds av Örjan Wikfors och i gruppen ingår Darja Isaksson, teknikskifte och digitalisering, Åsa Minoz, innovationer för samhällsutveckling, Stephan Barthel, urbana socialekologiska system, Nazem Tahvilzadeh, offentlig förvaltning och städers styrning och Anders Hagson, transporter stadsbyggnad.

Referensgruppen kommer i projektets nuvarande skede att kunna lämna konstruktiva förslag och synpunkter på projektinnehållet men också ställa kritiska frågor. Vilka frågeställningar behöver fördjupas, vilka utvecklingsbehov går att identifiera, vad är en hållbar och resilient stadsdel?

Barthel
Stephan Barthel
Forskningsledare
Stockholm Resilience Centre
Hagson
Anders Hagson
Ansvarig för stadsbyggnad Chalmers Tekniska Högskola
Isaksson
Darja Isaksson
Vd Inuse och
Ziggy Creative Colony
asa[1]
Åsa Minoz
Grundare/Senior Partner
ModigMinoz
Tahvilzadeh
Nazem Tahvilzadeh
Forskare och föreläsare
Mångkulturellt centrum
Wikforss
Örjan Wikforss
Arkitekt och forskare i Arkitekturanalys Sthlm AB
Anna Denell
Anna Denell
Hållbarhetschef
Vasakronan
Mats Enander
Mats Enander
Fastighetsutvecklare
Vasakronan
Peter lindroos
Peter Lindroos 

Extern projektledare
Urban Minds

Vill du veta mer? Vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef affärsutveckling
Tel: 070-211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Mats Enander
Fastighetsutvecklare
Tel: 070-559 23 59
E-post: mats.enander@vasakronan.se

Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-968 15 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se