1 av 4 kan inte jobba ostört på kontoret

16 juni 2014

Antal kvadratmeter per anställd blir mindre och kontorslandskap allt vanligare i Sverige. Medarbetarnas arbetssituation beror i hög grad på hur kontoret är utformat. Många har sällan eller aldrig möjlighet att arbeta ostört, och i öppna kontorslandskap är den siffran hela 44 procent. Nästan varannan som jobbar i landskap upplever också att de inte kan prata ostört i telefon. Det visar nya siffror från Kontorsbarometern, Vasakronans återkommande kontorsundersökning.

Uppskattningsvis arbetar omkring 2,3 miljoner svenskar på kontor. Enligt Kontorsbarometern, som har ställt frågor till drygt 2 000 kontorsanställda runt om i hela Sverige, tillbringas 76 procent av arbetstiden på kontoret. Det betyder att en heltidsanställd under ett år tillbringar ungefär 1 370 timmar på kontoret.

Arbetsplatsens utformning påverkar i hög grad möjligheterna för medarbetarna att utföra sitt jobb på ett bra sätt. Av dem som svarat i Kontorsbarometern sitter 43 procent i egna rum, 27 procent i öppet kontorslandskap och 24 procent i så kallade storrum.

Nästan hälften av alla kontorsanställda kan ofta eller alltid arbeta ostört i sina nuvarande lokaler, men bland dem som sitter i öppet kontorslandskap anser hela 44 procent att de sällan eller aldrig kan arbeta ostört. Möjligheten till ostörda möten med kollegor eller chefer skiljer sig också beroende på planlösning. Av dem som har ett eget rum kan 37 procent alltid ha möten med andra medarbetare utan att störas, medan samma siffra för öppna kontorslandskap är 16 procent. Samtidigt pågår en tydlig trend mot allt mer yteffektiva och öppna planlösningar.

– Många kontor är inte utformade för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Då blir varken arbetssätt eller medarbetarnas upplevelse av kontoret särskilt bra. Rätt utformad kan kontorsmiljön leda till både ökad kreativitet, produktivitet och flexibilitet. Det viktiga är att man tänker till redan från början och funderar över vart verksamheten är på väg och hur lokalen ska utformas för att stödja mål och visioner. Utformar man kontoret medvetet och smart kan det ge verksamheten och medarbetarna både stöd och inspiration, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Aktivitetsbaserade kontor med olika miljöer för olika aktiviteter, till exempel en tyst zon för koncentrerat arbete och en mixad zon där även besökare kan arbeta, blir allt vanligare. Microsoft, SJ och Försäkringskassan i Stockholm är exempel på företag och verksamheter som valt en sådan lösning. I en aktivitetsbaserad kontorslösning har medarbetarna normalt ingen fast arbetsplats, utan väljer plats efter den typ av arbete som ska utföras.

– Vi sitter själva i ett aktivitetsbaserat kontor sedan drygt ett år tillbaka. För oss fungerar det väldigt bra, men vi har också gjort vår hemläxa ordentligt och har dessutom ett bra IT-stöd. Det gör att vi kan arbeta väldigt flexibelt, både på kontoret och från andra platser. Sen vi flyttade in har vi haft över 5 000 besökare, som varit nyfikna på hur ett aktivitetsbaserat kontor kan se ut och fungera. Men lösningen är olika för alla och därför är det viktigt att ha en arbetsplatsstrategi som utgår ifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Den smarta arbetsplatsen tillåter alla medarbetare att både ha möten, arbeta ostört och koppla av med kollegorna under informella former, säger Cecilia Söderström.

Kontorsbarometern har genomförts av United Minds på uppdrag av Vasakronan. Mer information om resultatet och undersökningen finns på www.kontorsbarometern.se. Där går det också att filtrera svaren på kön, ålder och geografi.


För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
HR-chef
Tel: 070-968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Rebecca Liljlebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

På ett ungefär, hur stor del   av din arbetstid tillbringar du på kontoret respektive på annan plats? (ange   i % 1-100)
På kontoret 76%
På annan plats 24%
 
Hur sitter du på din   arbetsplats idag?
Eget rum 43%
Öppet landskap 27%
Storrum (2-5 personer) 24%
Ingen fast arbetsplats 4%
Inget av ovanstående 1%
   
Tillåter utformningen av   dina kontorslokaler att du kan göra följande saker på ett bra sätt?
Arbeta ostört       
Alltid eller ofta 48%
Ibland 27%
Sällan eller aldrig                                                         25%
Vet ej 1%
   
Tala ostört i telefon  
Alltid eller ofta 53%
Ibland 21%
Sällan eller aldrig 26%
Vet ej 1%
   
Ha ett ostört möte med kollegor eller chef
Alltid eller ofta 57%
Ibland 23%
Sällan eller aldrig 18%
Vet ej 1%
   
Ha ett spontant arbetsmöte med kollegor
Alltid eller ofta 64%
Ibland 22%
Sällan eller aldrig 12%
Vet ej 2%

 Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2036 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år. Insamlingen skedde med digitala enkäter via e-post och utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i januari 2014 av United Minds.

 

 

 

Rådgivning – att hitta din nya lokal

180 000 människor rör sig i våra kontor varje dag och ett antal miljoner i våra snart 800 butiker. Varje dag hittar ett par företag en ny kontors- eller butikslösning någonstans i våra fastigheter. För de flesta av dessa företag är det en ovanlig händelse, för oss är det vår vardag. Ställ tusen frågor, landa i ett svar – vi hjälper dig!

De här servicetjänsterna erbjuder vi

För att det dagliga arbetet ska fungera så enkelt som möjligt finns det många olika servicetjänster som kan underlätta. Här har vi samlat några av de vanligaste tjänsterna för dig som butiks- eller kontorshyresgäst. Vissa kan vi erbjuda, andra kan ni beställa via våra serviceleverantörer.

Startklart

Det är mycket som går fort nu. Det gör att lokalbehoven kan förändras snabbt och flexibilitet blir ett nyckelord. Det ser vi dagligen hos våra hyresgäster. Lösningen tycker vi är enkel, men smart. Hyr ett kontor som redan är färdigt, eller en popup-butik för en tillfällig kampanj.

In- & utflytt

Nu har du bestämt dig för ditt kontor. Då börjar det närma sig inflyttning. För att det ska gå så smidigt som möjligt för ert företag att fortsätta er verksamhet som vanligt har vi på Vasakronan tagit fram antal tjänster som hjälper dig att flytta in och komma på plats.