Fastighetsbeståndet

Vasakronans strategiska inriktning är en koncentration av fastighetsinnehavet till marknader med förutsättningar för stark ekonomisk tillväxt och god likviditet för transaktioner. Den 31 december 2016 bestod fastighetsbeståndet av 179 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala, orter som alla bedöms uppfylla förutsättningarna. Den totala uthyrningsbara arean var 2,4 miljoner kvadratmeter.

Fastighetsbeståndet ska bestå av fastigheter som över tiden är attraktiva på hyresmarknaden, både produkt- och lägesmässigt. Bedömningen är att kontors- och butiksfastigheter i bra lägen på de utvalda orterna har de bästa förutsättningarna. Den 31 december 2016 utgjordes 74 procent av den kontrakterade hyran av kontorslokaler och 19 procent av butikslokaler. Resterande del var bostäder och övriga lokaler.

Se avsnittet Vasakronans fastigheter för mer information om fastighetsbeståndet.