Räntebindning 5,1 år

2014-12-31

Mdkr

Räntebindning 20141231 ny