Norska obligationer

Senast uppdaterat 2016
Storlek MNOK 10 000
Löptid 1 – 15 år
Gällande lagstiftning Norsk
Börsnotering Oslo Børs, regulated market
Ägarklausul Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 51% av rösterna i Vasakronan, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första, Andra, Tredje eller Fjärde AP-fonderna.
Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Vasakronan, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för obligation jämte upplupen ränta.
Clearingsystem VPS

Grundprospekt 2016

 

Bond Agreement 22 May 2020 NOK 500.000.000

Bond Agreement 18 May 2027 NOK 500.000.000

Bond Agreement 3 Apr 2023 NOK 200.000.000

Bond Agreement 18 Jan 2024 NOK 450.000.000

Bond Agreement 13 Jan 2022 NOK 900.000.000

Bond Agreement 30 Nov 2026 NOK 500.000.000

Bond Agreement 6 Oct 2026 NOK 200.000.000

Bond Agreement 19 Aug 2021 NOK 700.000.000

Bond Agreement 9 May 2023 NOK 400.000.000

Bond Agreement 29 Mar 2021 NOK 200.000.000

Bond Agreement 29 Mar 2021 NOK 250.000.000

Bond Agreement 29 Mar 2021 NOK 650.000.000

Bond Agreement 18 Jun 2019 NOK 500.000.000

Bond Agreement 9 Jun 2020 NOK 500.000.000