MTN obligationsprogram

Senast uppdaterat 2016
Storlek MSEK 30 000
Löptid 1 – 15 år
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering OMX Nordic Exchange
Ägarklausul Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 51% av rösterna i Vasakronan, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första, Andra, Tredje eller Fjärde AP-fonderna.
Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Vasakronan, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta.
Arrangör SEB
Clearingsystem Euroclear Sweden

Länk till prospekt och slutliga villkor

Emissionsinstitut:

Danske Bank
Johan Hansen +46(0)8 568 810 60, johan.hansen@danskebank.se

DNB
Jamil Ekring +46(0)8 473 49 19, jamil.ekring@dnb.se

Handelsbanken
Carina Waerner +46(0)8 463 46 74, cawa02@handelsbanken.se
Karl Ekholm +46(08) 463 48 98, kaek09@handelsbanken.se

Nordea
Andreas Torp +46(0)8 614 91 43, andreas.torp@nordea.com

SEB
Helena Doglia Colling +46(0)8 506 230 61, helena.colling@seb.se

Swedbank
Gustav Björck +46(0)8 700 94 36, gustav.bjorck@swedbank.se