Finansiell översikt, jan-dec 2016

Totalt Vasakronan Kontrakterad hyra per geografisk marknad Kontrakterad hyra per objektstyp Andel hyresgäster

Förfallostruktur