Valberedning

Valberedningen tillsätts enligt instruktionen för valberedningen och bestod fram till årsstämman 2016 av följande representanter från de fyra ägarna:

  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  • Anders Strömblad, (ordförande) Andra AP-fonden
  • Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden
  • Mats Andersson, Fjärde AP-fonden

I enlighet med instruktionen för valberedningen kommer ny valberedning att tillsättas senast i september 2016.