Ljus lokal med hög takhöjd

Nu finns möjlighet att hyra en lokal i den anrika fastigheten Grönlandet Norra.

Ljus modern lokal i bra skick och med en tydlig extern och intern del. Hela lokalen är i bra skick och har generellt en hög takhöjd.

Fastigheten har en lång och gedigen historia.

Efter det att Gustav IV Adolf avsatts vid statskuppen 1809 styrdes Sverige härifrån av överstelöjtnant Georg Adlersparre och hans män.

År 1828 köpte Kungliga Vetenskapsakademien byggnaden och man inrymde här från 1831 den så kallade Naturhistoriska samlingen, en stor samling av preparerade och uppstoppade djur från alla världsdelar. Denna samling var ursprunget till dagens Naturhistoriska Riksmuseet.

Pentry Pentry
Stort mötesrum Stort mötesrum
Matsal i Westmanska Palatset Matsal i Westmanska Palatset
Grönlandet Norra Grönlandet Norra
Grönlandet Norra reception Grönlandet Norra reception
Innergården Innergården