Kontorets oskrivna regler

Det är okej att bli för berusad på firmafesten, men inte att fjäska för eller flörta med chefen. Kontorsbarometern visar också att vi mest talar om aktuella händelser och om jobbet med våra kollegor vid fikabordet.

Kontorsbarometern visar att det är ganska accepterat att flörta med en kollega – 37 procent uppger att detta är accepterat. Men ju äldre man blir desto mer tveksam blir man till flörtandet på arbetsplatsen – hälften av dem upp till 30 år (49 procent) tycker att det är accepterat, men bland de över 51 år är motsvarande siffra 29 procent. Flörtandet är också mer accepterat av män (39 procent) än av kvinnor (33 procent). Det som anses minst accepterat är att flörta med chefen (9 procent) och fjäska för chefen för att få fördelar (11 procent).

Fråga:

Vad är accepterat bland kollegor att göra på jobbet?

  1. Att någon blir för berusad på firmafesten: 62 %
  2. Flörta med en kollega: 37 %
  3. Tala högljutt: 36 %
  4. Snacka skit om andra på kontoret: 24 %
  5. Inte ta hänsyn (t ex inte plocka bort disk efter sig): 23 %
  6. Ha utmanade kläder: 20 %
  7. Att köra med assistenter och nyanställda: 12 %
  8. Fjäska för chefen för att få fördelar: 11 %
  9. Flörta med chefen: 9 %

Kontorsbarometern visar också att det finns vissa lokala skillnader. I Norrland är det mer accepterat att snacka skit om andra på kontoret (31 procent) än i Götaland (24 procent) och Svealand (24 procent). Att inte ta hänsyn genom att t ex inte plocka disk efter sig är dock mer accepterat i Svealand (27 procent) än i Götaland (19 procent) och Norrland (17 procent).

Vi pratar mest nyheter och jobb
Vi talar mest om opersonliga saker med våra kollegor under gemensam fika. Det är aktuella händelser (56 procent) och jobbet (52 procent) som dominerar. En tredjedel uppger fritid och vad man ska göra i helgen som det vanligaste samtalsämnet. Mer än var femte, 22 procent, pratar mest om familjen. 9 % säger att man talar mest om chefen/cheferna.

Även om vi mest pratar om opersonliga saker kan de flesta enligt Kontorsbarometern tala öppet om nästan allt. Det finns inga samtalsämnen som är helt otänkbara att avhandla med sina kollegor. Men det som man känner sig mest bekväm med att tala om är att man känner sig stressad (89 procent), att man känner oro för sina barn (81 procent), om olika religioner (71 procent) och att man är utbränd (66 procent).

Kvinnor pratar mat – män pratar sport
Kvinnor talar mer om mat och familj medan män talar mer om sport. Kontorsbarometern visar att fler män (25 procent) än kvinnor (8 procent) talar om sport. Fler kvinnor (18 procent) än män (9 procent) talar om mat. Kvinnor talar också mer om familjen (30 procent) än männen (14 procent). Kvinnor känner sig friare att tala om fler saker som homosexualitet, religioner och oron för sina barn. Männen talar i sin tur mer öppet om problem med en kollega.

Källa: Kontorsbarometern 3, 2007