Beskrivning:

Fastigheten är belägen mitt i innerstadens största utvecklingsområde på västra Kungsholmen. Här finns ljusa lokaler med varierande planlösningar. Huset är byggt i funkisstil och fasaden har restaurerats för att likna ursprungsskicket.

Omgivning:

Området kring Lindhagensgatan är ett av Stockholms största företagscentra med ca 15 000 anställda på ca 300 företag. Omkring 7 000 boende finns i området och längs Lindhagensgatan hittar du ett flertal stora företag. Dessutom finns här S:t Görans sjukhus, flera grönområden och strandpromenader. Ett fåtal kolonistugor vittnar om den lantliga prägel som rådde i området långt in på 1900-talet.

Närservice:

I närheten finns butiker, restauranger, banker, idrottsplatser m.m. Dessutom är det inte långt till Fridhemsplan, västa innerstadens största handelscentrum.

Kommunikationer:

Hit tar du dig lätt med såväl bil som buss, t-bana och cykel. Inom en minut är du på E4. Tanken fyller du på OKQ8 eller Shell i närheten. Två t-banelinjer finns på sex minuters gångavstånd; grön linje hållplats Kristineberg och blå linje hållplats Stadshagen. Resan till city tar ca fem minuter. Två busslinjer passerar utanför huset; linje 56 via city mot Hakberget och linje 49 mot Fridhemsplan och Essingetorget.

Parkering:

Parkeringsmöjligheter finns utomhus och i garage.

Historik:

Fältmarsalken Gustaf Horn fick området av drottning Kristina för sina insatser i det 30 åriga kriget. Området var rena landet då. Gustaf Horn lät bygga ett barrockslott. Tyvärr dog han tidigt och hans änka lät sälja slottet och dess kringbyggnader. Fler byggnader blev fabriksbyggnadet. Unden 1700 talet grundades ett sockerbruk som var ett av få sockerbruk i Sverige. Verksamheten blomstrade i några decennier. I slutet av 1800 talet upphörde bruket då konkurrensen i både Sverige och från mer exotiska länder blev får svår.

Sockerbruket ersattes av Hornsbergs spritfabrik i slutet av 1880 talet och tillverkade brännvin. På tomten bredvid byggdes också ett bryggeri under namnet Stora bryggeriet. Stora Bryggeriet hade en stark ägarbild och tog upp kampen att slå ut övriga bryggerier i Stockholm. Som ägare fanns två stora bagare i Stockholm Schumacher och Lindholm. Stöddes också av Marcus Wallenberg och Enskilda banken. Man började brygga öl. Alla vill dricka det nya ölet och detta skapade problem då man inte tillverka i takt med efterfrågan. Man minskade då lagringstiden vilket visade sig vara ett stort misstag t o m en katastrof, det allt för färska ölet jäste. Efterfrågan uteblev och bryggeriets historia blev kort.